Få styr på økonomien i firmæt

Har I forskellige funktioner inden for økonomien i jeres firma, som I ikke er helt i stand til at udfylde? Det kan være, det for jer ikke har givet mening at have en internt ansat person til at stå for bogholderiet eller diverse former for regnskabsføring, samt at udgifterne ved at ansætte en blæksprutte med styr på det hele ganske enkelt ikke kan løbe rundt for jer. Hvis det er tilfældet, kan det være, I skal til at kigge på outsourcing af økonomi.

Her har I med andre ord mulighed for at overlade dele af jeres økonomi til et eksternt firma, der tilbyder regnskabsassistance og mulighed for at stå for dele af bogholderiet og økonomien. I kan gøre det på fast basis, eller I kan aftale, at det er bestemte, mindre dele, I har brug for støtte til at få udført. Det kommer alt sammen an på, hvad det er, I gerne vil opnå med aftalen.

Arbejd med jeres kendte systemer

Som et godt, etableret firma har I formentlig nogle forskellige præferencer for, hvilke programmer og løsninger, der skal benyttes, når I regnskabsfører i virksomheden. Det er noget af det, man måske kan frygte, kan gå tabt, når man vælger at outsource økonomien, men det er heldigvis ikke tilfældet, da det firma, man outsourcer til, I udgangspunktet kan arbejde i alle systemer, der bruges til regnskabsføring og bogholderi. Det betyder, at I ikke skal til at vænne jer til at bruge helt nye systemer, når I vælger nye måder at styre økonomien på.

En fordel ved at outsource er desuden, at I hele tiden har fuldstændig styr på, hvilken opgave, der skal løses. I har ikke en medarbejder, der risikerer at sidde med perioder, hvor der ikke er opgaver at løse og optage en dyr funktion, og opgaverne løses med stor erfaring indenfor branchen.