Industrilakering giver pæne og holdbare resultater

Industrilakering er en behandling af overflader, som fungerer som korrosionsbeskyttelse. Den form for behandling kan være nødvendig, da ting – især hvis de står udendørs i naturen – med tiden kan blive nedbrudt. Dermed får tingene rust, og som rustenspreder sig svækkes det element, der er tale om.

Særligt for de materialer, som bruges til moderne byggeri eller på anden vis har en bærende funktion, er det vigtigt at tage højde for korrosionsbeskyttelse. Det skyldes ikke mindst, at når først rusten er begyndt at sprede sig under den beskyttende lakering – som med tiden er blevet utilstrækkelig – så begynder det at foregå i et højere tempo. Dermed bliver gradvist mere stål og metal plaget af rust, som fortærer konstruktionens styrke.

At elementer så jern, stål og metal nedbrydes med tiden er ikke nyt, det ved man hos RH Sandblæsning, hvor man er eksperter i at sandblæse, metallisere, slyngerense og industrilakere. Når elementer af stål, jern og metal er i nærheden af luft eller vands påvirkning, sker korrosionen med tiden. Man kan dog industrilakere for at beskytte mod det. Det er blandt andet det man gør, når man lakerer elementer til et industrikøkken eller sågar skroget til et skib.

Der vil naturligvis altid være forskel på behovet for, hvilken grad af beskyttelse der skal til. Derfor kan man lakere i forskellige klasser, afhængigt af det miljø elementet skal stå i. På siden https://rh-sandblæsning.dk/industrilakering/, der omhandler industrilakering, kan du læse mere om disse såkaldte korrosionsklasser. Her kan du bl.a. se, at graden af beskyttelse afhænger af faktorer som miljøets mængde af salt, regn, syre etc.

Industrilakering som beskyttelse

Slutteligt er det værd at nævne, at industrilakering ikke kun finder sted på stål og metaller. Det gør det dog i høj grad, da denne type materiale ofte er mere udsat. Men også plastik og træ kan blive industrilakeret, hvormed det bliver mere holdbart. Om dette er nødvendigt, afhænger naturligvis af produkttypen og brugsscenariet, men muligheden foreligger, hvis det er et krav med det ekstra beskyttende lag.