Undgå sygdom og smitte på kontoret bedst muligt

I perioder florerer der meget sygdom rundt omkring os. Vi smitter hinanden på kryds og tværs af hjemmet, i det offentlige rum og på arbejdspladserne. Vi mennesker er forskellige og vores immunforsvar reagerer forskelligt overfor sygdom og smitte. Nogen er generelt mere modtagelige end andre. For at mindske smitten med vores kollegaer på kontoret kan det være en god idé at indføre nogle løsningsforslag, retningslinjer og regler.

Stå sammen om at mindske risikoen for smitte

Der findes forskellige retningslinjer, man kan indføre for at mindske smitten og kontakten med hinanden på kontoret. Det er væsentligt at holde afstand til hinanden generelt. Det kan være godt at tage alle disse emner og forslag op på et personalemøde, da der findes mange forskellige meninger og holdninger til dette emne. For at øge mulighederne for, at alle på arbejdspladsen agerer bedst muligt og ens, er det vigtigt at alle kender til disse retningslinjer. At lave plakater og tydelige markeringer rundt omkring på kontoret gør at ingen er i tvivl om, hvad der menes og hvor de enkelte regler gælder henne. Den gode tone er vigtig, og man må respektere hinandens holdninger, så man nemmest når til enighed.

Værnemidler til rådighed for alle

Med tiden bliver de nye tiltag forhåbentligt til nye vaner, og en del af den adfærd man har, når man opholder sig på sin arbejdsplads og i kontormiljøet. Værnemidler bør også stå til rådighed, og retningslinjerne herom skal også være tydelige, så der ingen tvivl opstår, når man bevæger sig rundt mellem hinanden. Værnemidler som hånddesinfektion, dispensere, visir, mundbind og wipes samt servietter, kan alt sammen købes online via alloffice. Her kan man også købe covid-19 tests, hvis det skulle blive aktuelt. Det vigtigste er, at alle hele tiden husker at have god hygiejne overfor hinanden, både mellem kollegaer, kunder og samarbejdspartnere.